Karol Hiller

1891-1939

Polski malarz, grafik, scenarzysta i architekt, najbardziej znany z konstruktywistycznych i biomorficznych kompozycji. Karol Hiller wraz z Katarzyną Kobro i Władysławem Strzemińskim jest kluczową postacią polskiej awangardy międzywojennej.

Zafascynowany możliwościami nowego medium, eksperymentował z techniką fotogramu, którą wówczas posługiwali się Man Ray i Laszlo Moholy-Nagy. Artysta nie uznawał jednak fotogramu jako autonomicznego środku wyrazu, ponieważ twierdził, że zbyt dużą rolę odgrywa w nim przypadek.

W 1928 r. Hiller rozpoczął pracę nad techniką, która umożliwiłaby pełną kontrolę nad procesem tworzenia i efektem końcowym. W 1930 r. opracował heliografikę — medium łączące malarstwo, grafikę i fotografię, które umożliwiało uzyskanie dowolnych efektów graficznych.

Heliografiki są zapisem uczuć będących, w przekonaniu artysty najistotniejszymi w tworzeniu i odbiorze dzieła.