Kompozycja heliograficzna, ok. 1936–1937

ok. 1936–1937, heliografika, papier fotograficzny wł. prywatna, niesygn., 33 x 24 cm Analogiczna kompozycja w MNW (nr inw. Gr.W.7147) Negatyw kompozycji w postaci kliszy celuloidowej (niesygn.) w zbiorach MSŁ (MS/SN/GR/71, dar Jadwigi Hiller) Wystawy: Londyn 1982 (s. 114); Warszawa 2010 (poz. 72) Reprodukcje: Bauer, Ojrzyński 2002 (kat. III. 27); Czubak 2010 (s. 66); Skolimowska, Turowicz 2017 (s. 165; wersja z MNW) […]

Kompozycja heliograficzna XXIV

1938, heliografika, papier fotograficzny wł. Galerii Piekary, sygn. p.d.: K. H. / 38, 40 x 30 cm Istnieje analogiczna kompozycja w MSŁ (nr inw. MS/SN/GR/121) Negatyw kompozycji w postaci kliszy celuloidowej (sygn.) w zbiorach MSŁ (MS/SN/GR/89, dar Jadwigi Hiller) Wystawy: Łódź 1967 (poz. 82); Rzym–Wenecja 1979 (poz. 141); Londyn 1982 (s. 108); Łódź 1991 (poz. 32); Bruksela 2001/2002 (poz. 25); […]

Kompozycja heliograficzna XXV

1938, heliografika, papier fotograficzny wł. prywatna, sygn. p.d.: K. H. / 38, 40 x 29.5 cm Istnieją dwie analogiczne kompozycje, jedna z nich znajduje się w MSŁ (nr inw. MS/SN/GR/122) Negatyw kompozycji w postaci kliszy celuloidowej (sygn.) w zbiorach MSŁ (MS/SN/GR/63, dar Jadwigi Hiller) Wystawy: Łódź 1967 (poz. 83); Londyn 1982 (s. 115); Paryż 1983 (poz. 835); Cambridge–Londyn–Oxford 1984 (poz. 73); […]

Kompozycja heliograficzna XXVII

1938, heliografika, papier fotograficzny wł. prywatna, niesygn., 40 x 30 cm Istnieje analogiczna kompozycja w MSŁ (nr inw. MS/SN/GR/124) Negatyw kompozycji w postaci kliszy celuloidowej (sygn.) w zbiorach MSŁ (MS/SN/GR/91, dar Jadwigi Hiller) Wystawy: Łódź 1967 (poz. 85); Bruksela 2001/2002 (poz. 26) Reprodukcje: Rubczyńska 1967 (s. nlb [133]); Bauer, Ojrzyński 2002 (kat. III 37) Łuk niezwykle często stanowił istotny element […]

Kompozycja heliograficzna XXXVII

1939, heliografika, papier fotograficzny wł. prywatna, sygn. p.d.: K.H. / 39, 30.5 x 20.9 cm Istnieją trzy analogiczne kompozycje: dwie w MSŁ (nr inw. MS/SN/GR/149, MS/SN/GR/1429), jedna w MNWr (nr inw. XIII/4083) Negatyw kompozycji w postaci kliszy celuloidowej (sygn.) w zbiorach MSŁ (MS/SN/GR/64, dar Jadwigi Hiller) Wystawy: Łódź 1967 (poz. 95); Londyn 1982 (s. 117); Paryż 1983 (poz. 838); Cambridge–Londyn–Oxford 1984 (poz. […]

Kompozycja heliograficzna XL Wisielec

ok. 1935–1937, heliografika, papier fotograficzny wł. prywatna Galerie Berinson, Berlin niesygn., 29 x 39 cm Istnieją trzy analogiczne kompozycji, jedna w MSŁ (nr inw. NS/SN/GR/306) i MNWr (nr inw. XII/4085) Negatyw kompozycji w postaci kliszy celuloidowej (niesygn.) w zbiorach MSŁ (MS/SN/GR/83, zakup od Anny Pawlak w 1968) Wystawy: Łódź 1991 (poz. 4); Poznań 1999/1 Reprodukcje: Bauer, Ojrzyński 2002 (kat. III.24); Sobota 2007 (s. 162); […]

Kompozycja heliograficzna XLIII

1939, heliografika, papier fotograficzny wł. prywatna, sygn. p.d.: K.H. / 39, 21.5 x 21.5 cm Istnieją dwie analogiczne kompozycje: w MSŁ (nr inw. MS/SN/GR/1428), jedna w MNWr (nr inw. XIII/4084) Negatyw kompozycji w postaci kliszy celuloidowej (sygn.) w zbiorach MSŁ (MS/SN/GR/59, dar Jadwigi Hiller) Wystawy: Londyn 1982 (s. 109); Paryż 1983 (poz. 840); Cambridge–Londyn–Oxford 1984 (poz. 77); Poznań 1995 (poz. 56); Bruksela […]