Święty Sebastian, 1917
Matryca linorytnicza; 18,7 x 13,4 cm