Modlitwa do słońca/Profil
Linoryt, papier; 25,1 x 18,3 cm