Modlitwa do słońca/Profil
Matryca linorytnicza; 25,4 x 18,2 cm