Modlitwa do słońca/Profil
Rysunek: kredka niebieska, kalka techniczna; 24,9 x 20,7 cm