Portret Artura Swinarskiego, 1920
matryca linorytnicza; 22,1 x 15,7 cm