Konstrukcja II [neoplastyczna] 1936
gwasz na kartonie, 10 cm x 10 cm