Konstrukcja 24/III 1936
ołówek na papierze, 22 cm × 28 cm