Konstrukcja 14/II 1936
ołówek na papierze, 22,7 cm × 27 cm