Konstrukcja 11/ III 1936
gwasz na papierze, 28.9 cm × 22.7 cm