Kompozycja [kubistyczna] 1937
gwasz na papierze, 15.3 cm × 14 cm