Kompozycja 2/IV 1936
ołówek na papierze, 31 cm × 20.5 cm