Kompozycja 1937
gwasz na papierze, 31.8 cm × 44.7 cm