Bożek V / Kryszna / Światowid, 1918
Matryca linorytnicza; 13,6 x 7,8 cm