Bożek V / Kryszna / Światowid, 1918
Linoryt, papier; 13,5 x 7,9 cm