Bożek III / Astarte
Matryca linorytnicza; 12,9 x 7,9 cm