Anioł Pański Zwiastował
Matryca Linorytnicza, 23,7 x 13,2 cm

Linocut matrix