Samuel Szczekacz

1917-1983

Samuel Szczekacz urodził się w Łodzi w zamożnej rodzinie żydowskiej jako syn Julii (Jenty) Offenbach i Romana Szczekacza (Abrachama Hersza) — właścicieli łaźni Kąpiele Centralne Offenbach. W 1934 uczył się wraz z przyjacielem Julianem Lewinem w pracowni Maurycego Trębacza — najlepszej prywatnej szkole malarstwa i rysunku. W 1935 r. zdał maturę, i pod koniec tego samego roku, dzięki rekomendacji Jankiela Adlera i Mojżesza Brodersona—twórców grupy Jung Jidysz, zaczął uczęszczać na prywatne kursy wieczorowe prowadzone przez Władysława Strzemińskiego.

Strzemiński zapoznawał uczniów z najnowszymi osiągnięciami awangardy: neoplastycyzmem, kubizmem, konstruktywizmem, suprematyzmem a także autorską teorią unizmu. Młodzi artyści poznając twórczość Malewicza, Mondriana, Arpa, Braqua, Picassa rozpoczynali swoją edukację od zapoznania się z nowoczesną teorią budowania kompozycji. W Szkole Przemysłowej adepci poza malarstwem uczyli się także sztuki typograficznej, druku, rzeźby i projektowania architektonicznego.